รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ปุ๋ยคีเลต อาหารเสริมของพืช

 

Tags: , , , , , , , , , , ,