นักวิจัย สวทช. วิจัยและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีฐาน PASAR ด้วยการสร้างไมโครแคปซูลแบบ 2 ชั้น ประกอบด้วยพอลิเมอร์ที่เข้ากันได้กับเนื้อเยี่อร่างกายมนุษย์ ซึ่งนำไปประยุกต์ใช้เพื่อกักเก็บสารสำคัญต่างๆ โดยเฉพาะโกรทแฟกเทอร์ ชนิด ไฟโทโกรทแฟกเทอร์ ที่มีคุณสมบัติช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิว เพิ่มการสร้างเซลล์ใหม่ และเพิ่มการผลิตคอลลาเจนในชั้นผิว

จากการทดสอบเบื้องต้นพบว่า ไมโครแคปซูลมีความเสถียรในการกักเก็บโกรทแฟกเทอร์ และไม่มีกลิ่นคาว นอกจากนี้ ยังช่วยทำหน้าที่ในการควบคุมการปลดปล่อยโกรทแฟกเทอร์ในระยะเวลาที่ยาวนาน ช่วยลดอาการแพ้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย เทคโนโลยี PASAR สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการกักเก็บสารออกฤทธิ์ที่สำคัญอื่น เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์ทั้งเวชสำอางและโภชนเภสัชได้

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,