การบรรยายในหัวข้อ “น้ำมัน B10 ก้าวต่อไปของไบโอดีเซล” โดย ดร.มานิดา ทองรุณ นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการพลังงานทดแทน หน่วยวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. – 10.30 น.

 

Tags: , , , , , , , , ,