บันทึกการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook การบรรยายในหัวข้อ “ZERO Accident – แก้ให้ตรงจุด สงกรานต์ไทย ต้องไร้อุบัติเหตุ” วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 9.30 -10.00 น. โดย ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการการออกแบบและแก้ปัญหาอุตสาหกรรม หน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. ดำเนินรายการโดย คุณธเนศ ม่วงทอง

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,