บริษัทอีควิตี้ เซอร์วิสเซส แอนด์ โซลูชันส์ จำกัด พัฒนา UD-1 อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณอัลตราโซนิก ที่ความถี่ 26-400 KHz สำหรับตรวจจับการรั่วไหลของของเหลว แก๊ส ไอน้ำ สัญญาณอาการก่อนที่จะเกิดการช๊อต/ไหม้/ระเบิด ของระบบไฟฟ้า และตรวจจับสัญญาณอัลตราโซนิก จากลูกปืนของเครื่องจักร ที่เริ่มจะเกิดความเสียหาย

อุปกรณ์ใช้งานง่าย สะดวก มีความไวและความแม่นยำสูง สามารถลดเสียงรบกวนรอบข้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีเสียงดังอยู่รอบตัว จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการตรวจสอบสภาพลูกปืนของเครื่องจักร ช่วยในการบำรุงรักษา ลดความสูญเสียวัสดุและพลังงาน เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรม ในการใช้เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ในงาน Seoul International Invention Fair 2017 (SIIF2017) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,