รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (ทีมที 1)

ชื่อเรื่อง: Plant Factory

เรื่องย่อ:
เรื่องราวของ เจน เด็กจบใหม่ที่เรียนด้านเกษตรมา หวังอยากจะกลับมาพัฒนาที่บ้าน ให้ดีขึ้น อาชีพของที่บ้านคือปลูกพืชผักสมุนไพรขาย ธุรกิจที่บ้านเริ่มแย่ลง วันนึงผู้รับเหมามาแจ้งกับทางบ้านว่าไม่สามารถ รับซื้อสมุนไพรของที่บ้านได้อีกต่อไป เพราะผลตรวจจากโรงงานแจ้งว่า สมุนไพรที่ปลูกปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และโลหะหนักเกินมาตรฐานที่โรงงานกำหนด และปริมาณก็ไม่ได้ตามยอด แม่เครียดและไม่รู้จะแก้ปัญหายังไง เจนคิดช่วยแม่ด้วยการเอาเทคโนโลยี Plant Factory มาใช้ แต่แม่ไม่เชื่อว่าเจนจะทำได้ เจนจึงต้องพิสูจน์ให้แม่เห็นว่าเทคโนโลยีมันสามารถช่วยได้

ผู้จัดทำ:
นายธนากร เหลืองธนาวัฒน์
นายรัชพล เนตรประภา
นายธรณ์ธันย์ สุวิทยะศิริ
นายจิรายุส ปาลจิรเวทย์
นายฐิติกรณ์ ภู่มณี
นางสาวภัทรวรรณ มูลศรี
นางสาวสุภาวัลย์ เอี๊ยะแหวด
นายธันวา อาจคงหาญ
นางสาวพรรณภา รุจนกนกนาฏ
นายธนาวิทย์ แย้มโกสุมภ์
นายพิสิษฐ์ นนท์นรเศรษฐ์

สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

Tags: , , , , , , , ,