รางวัลชมเชย (ทีมที่ 1)

ชื่อเรื่อง: EECi

เรื่องย่อ:
เป็นเรื่องราวของบอล ที่อธิบายถึงความเป็นมาขององค์ก รที่บอลโดนเรียกไปสัมภาษณ์งาน ให้กับมอส รูมเมท ฟังและอธิบายว่าองค์กร EECi ที่บอลโดนเรียกไปสัมภาษณ์ทำอะไรบ้าง เกี่ยวกับอะไรและอยู่ที่ไหน

ผู้จัดทำ:
นางสาวธิดาทิพย์ พรรคพล

สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

Tags: , , , , , , , ,