รางวัลชมเชย (ทีมที่ 2)

ชื่อเรื่อง: มาวิน

เรื่องย่อ:
เรื่องราวของมาวิน ชายหนุ่มคนหนึ่งที่กลัวการไปหาหมอฟัน แต่มาวินปวดฟันจนทนไม่ไหว พอได้ไปหาหมอฟัน ความกลัวของเขาก็หายไป เพราะเขาได้รู้จักกับเครื่องเดนตี้สแกน 2.0 เครื่องเอ็กซเรย์ฟัน 3 มิติ ที่ทำให้การทำฟันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอีกต่อไป

ผู้จัดทำ:
นางสาวมารียา ศรีอุทิศ
นายนพรัช ธรรมเรืองฤทธิ์
นายธนวินท์ ไชยแสง
นายธนกูล บุบผาชาติ
นายเมธากุล ชาบัญ
นายพงศ์พล วิริยะไกรกุล

สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

Tags: , , , , , , , ,