อุบัติเหตุ ภัยพิบัติ และปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ล้วนนำมาซึ่งความสูญเสีย หรือสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน การประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน จึงเป็นโจทย์ของโครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 2 ซึ่งเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบต่างทุ่มเทแรงกายแรงใจเป็นเวลากว่า 5 เดือน เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และใช้งานได้จริง โดยมีการประกวดรอบชิงชนะเลิศไปเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561

ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศสายสามัญ ได้แก่ BCC E-TM หรือ ระบบจัดการจราจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยทีมจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และรางวัลชนะเลิศสายอาชีพ ได้แก่ ทุ่นเตือนภัยร่องน้ำและแนวปะการัง ผลงานทีมนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ซึ่งผลงานของผู้ชนะการประกวดเหล่านี้จะได้รับการเผยแพร่ข้อมูล เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านการส่งเสริมความปลอดภัย ให้แก่ชุมชนและสังคมต่อไป

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,