ผู้เชี่ยวชาญจากไอแทป สวทช. ร่วมกับ ร้านกาแฟแบรนด์ดังแห่งเมืองอุดร “Beyond Café” พัฒนาซอฟต์แวร์ในรูปแบบ Customize Software ผ่าน Web Server เพื่อการบริหารจัดการร้าน และรองรับธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ตอบโจทย์ความต้องการด้านการจัดเตรียมวัตถุดิบ และบริหารจัดการพนักงานภายในร้าน

ระบบสามารถบันทึกข้อมูลการซื้อและใช้วัตถุดิบในการผลิตกาแฟและเบเกอรี่กว่า 300 รายการได้แบบเรียลไทม์ ลดการสูญเสียวัตถุดิบในสต๊อก คิดเป็นมูลค่าถึง 50,000 บาทต่อเดือน คำนวณและตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุดิบกับการขายได้ และเก็บบันทึกข้อมูลลูกค้า และประวัติการสั่งซื้อได้อีกด้วย ที่สำคัญคือ ดูข้อมูลของแต่ละสาขาได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง จึงมีเวลาบริหารจัดการ และดูแลลูกค้าอย่างเต็มที่ ผู้ประกอบการที่สนใจ ติดต่อได้ที่ โครงการไอแทป สวทช.

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,