สวทช. ดำเนินโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน ด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright เพื่อถ่ายทอดความรู้ ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้กับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโรงเรียนในภูมิภาค และโรงเรียนด้อยโอกาส และส่งเสริมให้มีการนำ KidBright ไปพัฒนาต่อยอด

โดยได้จัดการประกวดแข่งขัน โครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright: Youth’s Coding Competition (YCCK2018) ขึ้น มีเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกทั่วประเทศ 29 โครงงาน ผลงานที่ชนะเลิศได้แก่ “อุปกรณ์ให้อาหารปลาดุก และทำความทำความสะอาดบ่อแบบอัตโนมัติ” จากโรงเรียนปลาปากวิทยา จ.นครพนม

และผลงานที่ชนะรางวัลขวัญใจเมกเกอร์ ซึ่งเป็นทีมที่มีศักยภาพ และความพร้อมในการต่อยอดทางธุรกิจ ได้แก่ “ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์” จากโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จ.นครศรีธรรมราช จะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน HONG KONG STUDENT SCIENCE PROJECT COMPETITION 2019

 

Tags: , , , , , , ,