สวทช. จัดงานประชุมสัมมนาและแสดงนวัตกรรม “สวทช. – วิทย์สัญจร” ภาคใต้ จังหวัดสงขลา ภายใต้แนวคิด “นำงานวิจัย เสริมแกร่งภาคใต้” นำผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปสู่ทุกกลุ่มเป้าหมาย พร้อมพัฒนาศักยภาพในสาขาอาชีพต่างๆ ทั้งในส่วนวิทย์เพื่อธุรกิจ วิทย์เพื่อชุมชน และวิทย์สร้างคน เพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขันให้เศรษฐกิจในภูมิภาค

เปิดโอกาสให้ภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ชุมชน เกษตรกร และนักวิจัย พบปะรับทราบปัญหา แลกเปลี่ยนข้อมูล นอกจากนี้ สวทช. ได้ลงนามความร่วมมือการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในภูมิภาค ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ทั่วพื้นที่ภาคใต้

 

Tags: , , , , , , ,