การสัมมนา “Presidents’ Forum: Chances and Challenges of R&D Management in the 21st Century” วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 – 16.15 น. ณ ห้องประชุม CO-113 อาคารสำนักงานกลาง, อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,