สมาคมยุวชนอวกาศไทย หรือ Space Youth Association of Thailand จัดตั้งขึ้นเพื่อเยาวชนไทยที่มีความสนใจ และมีใจรักทางด้านอวกาศ ได้ร่วมกันพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ทางด้านอวกาศ ให้เป็นที่แพร่หลายมากขึ้น โดยเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ที่ผ่านมา ภายในงาน Thailand Space Week 2019 สมาคมยุวชนอวกาศไทย ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงาน

ภายในงานได้มีการจัดเสวนา พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นระหว่างเยาวชน ถึงการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านอวกาศ และมุมมองของเยาวชน ที่มีต่ออวกาศในปัจจุบัน และอนาคต และยังมีกิจกรรมอีกมากมาย เช่น สร้างแบบจำลองแขนกลอวกาศ , บอร์ดเกมอวกาศ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก สมาคมยุวชนอวกาศไทย – Space Youth Association of Thailand

 

Tags: , , , , , , , ,