ผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและการดำเนินงานของ สวทช.

โครงการความร่วมมือ ระหว่าง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลงาน: นวัตกรรมการดีไซน์ที่คิดถึงผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง สำหรับผู้สูงอายุ (Human-Centric Design for Well-Aging)

ณ บ้านหลังหนึ่งในวันที่เงียบเหงา ยังมีหญิงสูงวัยนอนดูทีวีอย่างเรื่อยเปื่อยอย่างเป็นประจำทุกวัน และในเวลาไล่เลี่ยกันนั้นเอง หลานชายทั้งสองของเธอได้วิ่งมาหา พร้อมชักชวนให้เล่นเกมผ้า Akiko ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ประจำบ้าน ที่เล่นกันมาครั้งแล้วครั้งเล่า จนหญิงชราเองสามารถตอบได้หมดแล้ว

แต่ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิม เมื่อหลานชายคนโตคิดที่จะงัดไม้เด็ด ใส่รูปของคุณตาของตนเอง ซึ่งเสียชีวิตไปนานแล้ว และไม่มีใครในบ้านกล้าที่จะพูดถึงเลยมาใส่ในผ้า Akiko ซึ่งนั่นเอง ก็ทำให้คุณยายนึกถึงความทรงจำอะไรบางอย่างได้

สมาชิก กลุ่มสมศรี
1. นายณัฐชนน แซ่โค้ว
2. นางสาวสุชัญญา โตสนั่น
3. นายสิริพงษ์ ผาวงษ์หา
4. นางสาวปลายฟ้า ถะเถิงพรมราช

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,