นักวิจัย สวทช. พัฒนาถุงปลูก Magik Growth โดยเลือกใช้วัสดุพอลิเมอร์ชนิดที่เหมาะสม ผสานกับเทคโนโลยีการขึ้นรูปแบบนอนวูฟเวนชนิดสปันบอนด์ และเพิ่มสารเติมแต่งเพื่อเพิ่มคุณสมบัติพิเศษ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างเหมาะต่อการเคลื่อนผ่านของน้ำและอากาศ สามารถคัดเลือกช่วงคลื่นแสงที่ส่องผ่าน ช่วยให้รากพืชเติบโตและแผ่กระจายได้ดี ส่งเสริมการเจริญเติบโต ทําให้ปริมาณและคุณภาพของผลิตผลสูงขึ้น

นอกจากนี้ ยังสามารถออกแบบคุณสมบัติของถุงปลูก ให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดได้ ออบแบบและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ให้เหมาะสมตามลักษณะการใช้งานได้ เช่น ถุงปลูก แผ่นคลุมแปลง และถุงห่อผลไม้ โดยผลิตภัณฑ์ Magik Growth สามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้ง จึงช่วยลดการปนเปื้อนขยะพลาสติกที่ใช้ในสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการท่านใดสนใจลงทุนธุรกิจนวัตกรรม ติดต่อได้ที่ศูนย์ลงทุน สวทช.

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,