นักวิจัยไทยติดตั้ง ‘เครื่องส่งสัญญาณดาวเทียมพลังงานแสงอาทิตย์’ ซึ่งมีน้ำหนักไม่เกิน 4% ของน้ำหนักตัวเหยี่ยว ในเหยี่ยวนกเขาพันธุ์จีน 4 ตัว และเหยี่ยวนกเขาพันธุ์ญี่ปุ่น 4 ตัว บริเวณเขาดินสอ จังหวัดชุมพร เพื่อติดตามเส้นทางอพยพ

ผลการติดตามพบเหยี่ยวนกเขาพันธุ์จีน เดินทางไกลถึงประเทศติมอร์-เลสเต ก่อนจะอพยพกลับขึ้นเหนือผ่านทะเลอันดามัน เมื่อฤดูหนาวสิ้นสุดลง และบินผ่านเขาดินสออีกครั้ง นับเป็นเส้นทางอพยพที่สมบูรณ์ รวมระยะทางไกลถึง 14,532 กิโลเมตร ซึ่งไกลกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางโลก

ขณะที่เหยี่ยวนกเขาพันธุ์ญี่ปุ่นอพยพไปเกาะบังกา ประเทศอินโดนีเซีย และบินกลับไปยังพื้นที่ผสมพันธุ์ในแคว้นอามูร์ ประเทศรัสเซีย ก่อนสัญญาณจะขาดหายไป รวมระยะทาง 7,699 กิโลเมตร โดยข้อมูลที่ได้จะนำไปสู่การอนุรักษ์ และการจัดการพื้นที่เพื่อป้องกันภัยคุกคาม และพัฒนาเขาดินสอสู่แหล่งท่องเที่ยว บนฐานความรู้ต่อไป

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,