นักวิจัยประเทศแคนาดาศึกษาพบผู้ที่มีอาการทางเดินหายใจ เช่น โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง และผู้ที่สูบบุหรี่มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรค COVID-19 ที่มีอาการรุนแรง ขณะที่ผู้ที่เคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว เสี่ยงน้อยเทียบเท่าคนปกติ ดังนั้น ‘ลด ละ เลิก สูบบุรี่’ เพื่อลดเสี่ยงเป็น COVID-19 รุนแรง

ข้อมูล: ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี ไบโอเทค สวทช.​

 

Tags: , , ,