ความร่วมมือนำร่องโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า เกิดจากความร่วมมือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ ไบโอเทค สวทช. โดยเริ่มโครงการฯจากการอบรมครูแกนนำระดับมัธยมต้น/ปลายจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อให้ความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัย รวมทั้งการเสริมสร้างทักษะความคิดแบบวิทยาศาสตร์ และการทำโครงงานเพื่อสุขภาพที่ดีกว่า เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพอนามัยในท้องถิ่น และถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนเพื่อจัดทำโครงงาน

โดยมีโครงงานที่น่าสนใจประมาณ 500 โครงงาน พบกับหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น ถังดักไขมัน ลูกประคบสมุนไพร มะเข่นสลายโฟม เครื่องบรรจุสุญญกาศแบบพอเพียง จักรยานกลไฟฟ้า โดยโครงงานจากนักเรียนทั่วประเทศจะมานำแสดง ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร การจัดในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้นำเสนอผลงานและเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน เพื่อให้นักเรียนนำไปปรับปรุงโครงานที่มีอยู่ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

 

Tags: , , , , , ,