พิธีประกาศผลและมอบรางวัล “โครงการ Space Flying Robot Programming Challenge 2020” จากห้องออดิทอเรียม ชั้น 6 อาคารสราญวิทย์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

 

Tags: , , , , ,