พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน สมุดบันทึกสุขภาพเด็กอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

นักวิจัยเนคเทค / สวทช. ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (วพย.) พัฒนาแอปพลิเคชัน Ya&Kids หรือสมุดบันทึกสุขภาพเด็กอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เพื่อจัดเก็บข้อมูลด้านสุขภาพส่วนบุคคล สำหรับเด็กที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ

continue reading »