บริษัทที.เอส. เปเปอร์ทิ้ว จำกัด ริเริ่มพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ ด้วยองค์ความรู้ในการผลิตแกนกระดาษ ไปสู่การผลิตหลอดกระดาษเป็นรายแรกของประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทวิจัย พัฒนา ทดลองผลิตหลอดกระดาษ โดยว่าจ้างโรงงานในต่างประเทศทดลองผลิต และนำไปทดลองตลาดซึ่งได้ผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ จากศักยภาพและประสบการณ์ในธุรกิจผลิตแกนกระดาษเดิม บริษัทจึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ของ สวทช. โดยได้รับการสนับสนุนเงินลงทุน ในการจัดตั้งกระบวนการผลิตหลอดกระดาษในเชิงพาณิชย์ เพื่อนำไปจัดตั้งกระบวนการผลิต รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์หลอดกระดาษ ให้มีความหลากหลาย และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,