กิจกรรม Executive Talk the Series By TSP EP.2 ตอน NECTEC New Vision New Technology Transfer โดย ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30-12.00 น. จาก ห้อง Innovation Room ชั้น 1 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC 2) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

 

Tags: , , , , , , ,