คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด และ คุณอัษฎากร ลิ้มปิติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานเทคโนโลยีและพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด ได้ให้เกียรติมาเล่าถึงประสบการณ์ที่ยาวนาน และความแข็งแกร่งทางธุรกิจของ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ “ปตท.สผ.” บริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของคนไทย รวมทั้งทิศทางของธุรกิจกับความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และประสบการณ์ในการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจและการลงทุนกับต่างประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00-11.00 น. ณ โถงนิทรรศการ Tower C อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC 2)ตอนที่ 1/6


ตอนที่ 2/6


ตอนที่ 3/6


ตอนที่ 4/6


ตอนที่ 5/6


ตอนที่ 6/6

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,