กิจกรรม Executive Talk the Series By TSP EP.3 ตอน BIOTEC กับการเป็นพันธมิตรช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ยุคหลัง COVID-19 โดย ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น. จาก ห้อง Innovation Room ชั้น 1 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC 2) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

 

Tags: , , , , , , , ,