เมื่อโลกปรับ ธุรกิจบริการด้านโรงแรมจึงต้องเปลี่ยน มาทำความเข้าใจ การปรับธุรกิจโรงแรมเพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มในงานเสวนา “เจาะลึก เข้าถึงธุรกิจเวลเนส (Transform Hotel to Green Hygiene Wellness)” โดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และมากประสบการณ์ในธุรกิจเวลเนสของไทย วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30-15.15 น. ณ ห้อง 405 ศูนย์การประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี

 

Tags: , , , , , , , ,