สวทช. สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ต.แม่ฟ้าหลวงพัฒนา อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหน่อไม้ โดยร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พัฒนาเครื่องหั่นหน่อไม้แบบแผ่น และแบบเส้น ขนาดกำลังการผลิตขั้นต่ำ 700 กิโลกรัม/ชั่วโมง ช่วยเพิ่มกำลังการผลิต ลดการใช้แรงงานคน และลดต้นทุนการผลิตในแต่ละวันได้มาก

นอกจากนี้ ยังได้ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มาช่วยพัฒนาเตาอบแห้งหน่อไม้ โดยดัดแปลงจากเตาอบลำไย เพื่ออบแห้งหน่อไม้ด้วยลมร้อนแห้ง ที่ 60 องศาเซลเซียส ทำให้ได้หน่อไม้อบแห้ง ที่มีความปลอดภัย มีสีสันน่ารับประทาน เก็บรักษาได้นาน จึงช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการอบแห้งหน่อไม้ ลดความเสียหายที่เกิดจากจุลินทรีย์ ในระหว่างการเก็บรักษา การขนส่ง และวางจำหน่าย ทั้งยังสามารถใช้อบแห้งผลผลิตชนิดอื่นได้ด้วย

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,