งานแถลงข่าวโครงการ “สร้างความสามารถในการดำเนินการด้านระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2564” แบบออนไลน์ วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม SD-601 อาคารสราญวิทย์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

 

Tags: , , , , , , , ,