นักวิจัย สวทช. พัฒนา ZpecSen หรือ เครื่องสเปกโตรมิเตอร์แบบพกพา พร้อมแอปพลิเคชันในราคาประหยัด โดยออกแบบให้ติดตั้งใช้งานได้ง่าย และสะดวกผ่านสมาร์ตโฟน สามารถตรวจวัดคุณสมบัติเชิงแสงวัสดุในรูปแบบที่เรียกว่าสเปกตรัม ไม่ว่าจะเป็นวัสดุของแข็งหรือของเหลว หรือการตรวจวัดแหล่งกำเนิดแสงชนิดต่างๆ สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณสารเคมี หรือสารชีวภาพแบบพกพา แทนการใช้เครื่องมือพื้นฐานในห้องปฏิบัติการ

ZpecSen เหมาะสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนรู้เรื่องแสงและสเปกตรัม ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามจินตนาการของนักเรียน หรือใช้ทำกิจกรรมการเรียนรู้นอกหลักสูตร ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ กระบวนการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการลงมือปฏิบัติจริง

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,