การแพทย์สมัยใหม่ ที่เรียกว่า Precision Medicine หรือการแพทย์แม่นยำโดยนำข้อมูลพันธุกรรมมาใช้ ในการวินิจฉัย รักษาและป้องกันโรค กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกันจัดทำแผนแม่บทด้านการแพทย์แม่นยำ ภายใต้ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0

โดยตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทย เป็นผู้นำในการให้บริการด้านการแพทย์แม่นยำภายใน 3 ปี ภายใต้ 4 กลยุทธ์หลัก การวิจัยและพัฒนาการแพทย์แม่นยำ การพัฒนาเทคโนโลยีชีวสารสนเทศ การบริการและการตรวจทางพันธุศาสตร์ที่ทันสมัย การส่งเสริมความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนภายใต้แผนแม่บทนี้

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,