ในปี 2563 เกิดโรคอุบัติใหม่ หรือโรคโควิด-19 ซึ่งมีการระบาดไปทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย เพื่อร่วมต่อสู้กับโรคโควิด-19 นักวิจัย สวทช. ได้มุ่งมั่นพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรม นำไปสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่างๆ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,