อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ขอแนะนำบริษัทนวัตกรรมผู้เชี่ยวชาญด้าน Strach Business

New Member of Thailand Science Park

CREATIVE X by SMS Corporation helps develop new way of thinking as a solution innovator. Bringing Experiment, Experience, and Expertise together, to Connect the Possibility for all scales of entrepreneurs

For more information
SMS Corporation Co., Ltd.
info@smscor.com
+66 2598 1128

สนใจขอรับการสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ติดต่อ
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.
www.sciencepark.or.th
02-5647200

 

Tags: , , , , ,