มาฟังเรื่องราวของ “สัตว์ทดลอง จิกซอว์ความสำเร็จของวัคซีนสายพันธุ์ไทย” กับนักวิจัย สวทช. ดร.ฌัลลิกา แก้วบริสุทธิ์ จากทีมวิจัยไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี ใน R&D Sharing 2021 EP.4 ตอน “สัตว์ทดลอง จิกซอว์ความสำเร็จของวัคซีนสายพันธุ์ไทย” วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 – 11.15 น.

 

Tags: , , , , , , ,