มาร่วมพูดคุยกับ ดร.เสาวภาคย์ ธงวิจิตรมณี และ ดร.อุดมชัย เตชะวิภู จากทีมวิจัยระบบสร้างภาพทางการแพทย์ (MIS) ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษา สวทช. ร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนความรู้ ทุกคำถามเรามีคำตอบ ที่จะทำให้คุณรู้เรื่องราวผลงานวิจัยไทยทำ สู้ภัยโควิดนี้ก่อนใคร… วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 10.30 – 11.15 น.

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,