การเสวนาหัวข้อ “ความสำเร็จการพัฒนาวิธีสกัดอาร์เอ็นเอของเชื้อไวรัส จากตัวอย่างแบบง่ายและรวดเร็ว ช่วยไทยลดต้นทุนการนำเข้าจากต่างประเทศ” ในงานแถลงข่าว กระทรวง อว. โดย สวทช. – พันธมิตร ผลิตและส่งมอบ ‘ชุดสกัดอาร์เอ็นเอของเชื้อไวรัสโควิด-19’ แก่ กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมราชทัณฑ์ วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.45 – 16.00 น. ณ โถงอาคาร สวทช. ชั้น 1 ถนนโยธี พญาไท กทม.

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,