นักวิจัย สวทช. พัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงลูกกุ้งแบบไร้ปลาป่น โดยใช้เป็ปไทด์เป็นวัตถุดิบ ซึ่งย่อยง่าย ดูดซึมได้ทันที พร้อมทั้งพัฒนาเครื่องผลิตอนุภาคไฮโดรเจลชนิดต่อเนื่อง ที่สามารถผลิตเม็ดไฮโดรเจลตั้งแต่ 100 – 7,500 ไมครอน ด้วยเทคโนโลยีไมโครเอ็นแคปซูเลชัน และวัสดุเคลือบชนิดใหม่ เพื่อกักเก็บโปรตีนที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก โดยไม่รั่วซึม และเพิ่มค่าการดูดซึมให้กับลูกกุ้ง

จากการทดสอบภาคสนามในลูกกุ้ง 6 ล้านตัว พบว่า อาหารสูตรใหม่นี้ ช่วยให้ลูกกุ้งมีอัตราการรอด และอัตราการเจริญเติบโตสูง ใกล้เคียงกับอาหารกุ้งวัยอนุบาล ที่มีขายในท้องตลาด แต่อัตราการสิ้นเปลืองลดน้อยลงกว่า 20% ที่สำคัญยังตอบโจทย์ Zero Fish Meal ของ สหภาพยุโรป ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง สามารถเข้าถึงตลาดในระดับโลกได้ โดยปัจจุบัน สูตรอาหารเลี้ยงลูกกุ้งดังกล่าว ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ บริษัท บานตะไท จำกัด เรียบร้อยแล้ว

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,