สวทช. รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีพระประสงค์ให้นักศึกษา และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของไทย ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของนักวิทยาศาสตร์ ที่เคยได้รับรางวัลโนเบลในอดีต และสร้างเครือข่ายกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จากทั่วโลก

โดยในปีนี้ มีนิสิต นักศึกษา และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของไทยได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงานประชุม 6 คน ซึ่งได้เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ผู้สนใจที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีจนถึงจบปริญญาเอกแล้วไม่เกิน 5 ปี ติดตามรายละเอียดการรับสมัครเข้าร่วมโครงการลินเดาได้ ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี ที่ www.nstda.or.th/lindau

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,