งาน R&D Sharing 2022 ตอนที่ 5: ดูดซับสารพิษด้วยวัสดุจากของเสียทางการเกษตร โดย ดร.พงษ์ธนวัฒน์ เข็มทอง ทีมวิจัยตัวเร่งปฏิกิริยา NANOTEC สวทช. วันพฤหัสบดีที่ 4 ส.ค. 65 เวลา 10.00 น. – 10.40 น.

 

Tags: , , , , ,