สวทช. สนับสนุนทุนโครงการ Research Gap Fund ให้แก่ บริษัทเชียงใหม่อีทีเอส เอนจิเนียริ่ง จำกัด และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาต่อยอดเครื่องต้นแบบเครื่องพ่นโอโซนระบบ ozone converter แบบอัตโนมัติ โดยอาศัยหลักการการแตกตัวของออกซิเจนจากเทคนิคโคโรนาดิสชาร์จแล้วกลับมารวมตัวกับออกซิเจนเป็นก๊าซโอโซน และแปลงกลับไปเป็นออกซิเจนได้ทันทีหลังใช้งาน ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานเพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคทั้งในครัวเรือน อาคารสำนักงาน สถานพยาบาล

ผลการทดสอบพบว่า มีประสิทธิภาพในการยับยั้งได้ทั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา ปัจจุบันได้นำเครื่องต้นแบบไปใช้งานที่โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย และเตรียมผลิตจำหน่ายหรือให้บริการเช่าเครื่องเพื่อฆ่าเชื้อในสถานประกอบการต่างๆ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,