• ทราบแล้ว เปลี่ยนโลก ตอน แปรเพิ่มมูลค่า

  ทราบแล้ว เปลี่ยนโลก ตอน แปรเพิ่มมูลค่า

  การคิด ทำ และนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในตั้งแต่การพัฒนาสายพันธุ์ การผลิต จนถึงการแปรรูปมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มมูลค่านั้น คือ การปรุงสิ่งธรรมดา ให้กลายเป็นสิ่งพิเศษ เป็นการปรับสิ่งที่คุ้นเคย ให้แตกต่างแต่ดีขึ้นกว่าเดิม

  continue reading »

   
   
 • ทราบแล้ว เปลี่ยนโลก ตอน ปลูกเพิ่มผลผลิต

  ทราบแล้ว เปลี่ยนโลก ตอน ปลูกเพิ่มผลผลิต

  ปัจจุบันปริมาณความต้องการมันสำปะหลังเพื่อเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่างๆ เพิ่มมากขึ้น การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายเกษตรกร และนักวิจัยไทย

  continue reading »

   
   
 • ทราบแล้ว เปลี่ยนโลก ตอน สิ่งทอนาโน

  ทราบแล้ว เปลี่ยนโลก ตอน สิ่งทอนาโน

  “นาโนเทคโนโลยี” เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่มีบทบาทอย่างมากต่อการสร้าง “นวัตกรรมสิ่งทอไทย” เพื่อพลิกโฉมผ้าทอพื้นเมือง ให้มีคุณสมบัติใหม่ๆ เช่น การพลิกฟื้น ร่ม บ่อสร้าง ที่เคยกันน้ำไม่ได้สู่หัตถกรรมล้ำยุคที่ใช้ได้ทั้งกันแดด กันฝน

  continue reading »

   
   
 • ทราบแล้ว เปลี่ยนโลก ตอน เพิ่มมูลค่าผ้าทอด้วย…นาโนเทคโนโลยี

  ทราบแล้ว เปลี่ยนโลก ตอน เพิ่มมูลค่าผ้าทอด้วย…นาโนเทคโนโลยี

  ปัจจุบันอุตสาหกรรมสิ่งทอมีการแข่งขันที่สูงมาก การดึงจุดเด่นความงามของผ้าทอไทยที่เป็นเอกลักษณ์ และสร้างความต่างด้วยการนำ “นาโนเทคโนโลยี” มาเพิ่มสมบัติใหม่ๆ ให้ผ้าพื้นเมืองเป็นสิ่งสำคัญมาก สวทช. โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ได้พัฒนาสูตรน้ำยานาโนเพื่อลบจุดด้อย เสริมจุดเด่นให้กับผ้าทอ

  continue reading »

   
   
 • ทราบแล้ว เปลี่ยนโลก ตอน สิ่งทอรักษ์โลก

  ทราบแล้ว เปลี่ยนโลก ตอน สิ่งทอรักษ์โลก

  สารคดีทราบแล้วเปลี่ยนโลกในตอนนี้ จะนำทุกท่านไปรู้จักกับเทคโนโลยีที่ช่วยลดการใช้สารเคมีในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ที่เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้สารเคมีจำนวนมากในการผลิต ซึ่งนอกจากจะส่งผลเสียต่อคนทำงานและผู้บริโภคแล้ว ยังก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

  continue reading »