ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกยางพารามากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลกมานานกว่า 20 ปี แต่อาชีพทำสวนยางไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่หลายคนคิด เพราะเกษตรกรต้องออกไปกรีดยางให้เสร็จก่อนฟ้าสาง แล้วก็ต้องรีบเก็บน้ำยางเพื่อนำไปขายที่จุดรับซื้อน้ำยางสดในทันที หากไม่ทำเช่นนี้ น้ำยางที่กรีดมาได้ก็จะเน่าเสีย ขายไม่ได้ราคา ขณะเดียวกันโรงงานแปรูปน้ำยางสดเป็นผลิตภัณฑ์ยางส่วนใหญ่ทำโดยเกษตรกรรายย่อย ใช้แรงงานคนมาก และเทคโนโลยีล้าสมัย ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะต้องปฏิรูปอุตสาหกรรมยางไทยด้วยงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,