ยางพาราเป็นพืชที่ให้คุณประโยชน์อย่างมหาศาลต่อมวลมนุษย์ เมื่อวิทยาการเจริญก้าวหน้า เศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวมากขึ้น ความต้องการใช้ประโยชน์จากยางธรรมชาติก็ยิ่งเพิ่มขึ้นด้วย จึงเป็นโอกาสทองของเกษตรกรไทยให้ขยายพื้นที่ปลูกยางไปทั่วประเทศ ทว่าเมื่อเศรษฐกิจโลกพลิกผัน การส่งออกชะลอตัว ผู้ซื้อรายใหญ่เปลี่ยนบทบาทไปเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเสียเอง จึงส่งผลให้ราคาน้ำยางสดของไทยตกลงอย่างน่าตกใจ

เพื่อไม่ให้อุตสาหกรรมยางไทยเสียหายไปมากกว่านี้ การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ยางไทยจึงเป็นอีกหนึ่งโจทย์ใหม่ที่ท้าทาย นักวิจัยทำได้อย่างไร ติดตามชมได้ในรายการสารคดี “ทราบแล้วเปลี่ยนโลก” ชุด นวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมยางไทย ตอน เพิ่มมูลค่ายางพาราไทย

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,