การดูแลสุขภาพเด็กเป็นสิ่งสำคัญมาก ทั้งเรื่องโภชนการในเด็ก การฉีดวัคซีน หรือการดูแลรักษาหนูน้อยในยามเจ็บป่วย นักวิจัยจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชัน Ya&Kids เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง ในการดูแลสุขภาพของบุตรหลาน

นักวิจัยเนคเทค / สวทช. ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (วพย.) พัฒนาแอปพลิเคชัน Ya&Kids หรือสมุดบันทึกสุขภาพเด็กอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เพื่อจัดเก็บข้อมูลด้านสุขภาพส่วนบุคคล สำหรับเด็กที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ทั้งข้อมูลการฉีดวัคซีนในแต่ละช่วงอายุ พัฒนาการการเจริญเติบโต น้ำหนัก ส่วนสูง ผลการตรวจร่างกาย และประวัติการใช้ยา โดยมีระบบบัญชีผู้ใช้บริการรายบุคคล เพื่อทดแทนการใช้สมุดบันทึกสุขภาพรูปแบบเดิม

แอปพลิเคชัน Ya&Kids ยังมีระบบการแสดงผล และการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองทราบข้อมูล เช่น เตือนนัดฉีดวัคซีน หรือวิธีปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง รวมไปถึงข้อมูลความรู้ ที่จำเป็นในการดูแลสุขภาพเด็ก ที่เรียบเรียงโดยบุคลากรทางการแพทย์ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย รองรับการทำงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

 

Tags: , , , , , , , , , , ,