การแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีล่าสุดในปีนี้ สู่การสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำเทคโนโลยีอันล้ำสมัย จากบริษัทผู้นำด้านโทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุดของประเทศจีน “บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด” ในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ในประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0

โดยร่วมกันผลักดันเทคโนโลยี ทั้งด้านนโยบายของภาครัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน ถือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ที่ทำให้ประเทศไทย กลายเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้า ในการประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่เป็นอันดับต้นๆ ของอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นนโยบายผลักดันด้านเทคโนโลยี ไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 การสร้างโครงข่ายนวัตกรรม รวมถึงบริการรูปแบบใหม่ๆ ให้แก่ผู้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,