ทำความรู้จักกับ SDET หรือ Software Development Engineer in Test ซึ่งเป็นสายงานใหม่ในประเทศไทย SDET คืออะไร องค์ความรู้ ทักษะ และความชำนาญอะไรบ้างที่เป็นพื้นฐานของ SDET รวมทั้ง SDET แตกต่างจาก Automation Software Tester อย่างไร โดย คุณประธาน ด่านสกุลเจริญกิจ ผู้ร่วมก่อตั้ง/กรรมการบริหาร/ Agile Experience Delivery บริษัท สยามชำนาญกิจ จำกัด

 

Tags: , , , , , , , , , ,