เรียนรู้ภาพรวมของร้านสะดวกซักปัจจุบันภายในประเทศ และแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้น รวมถึงเทคโนโลยีที่จะนำมาช่วยเหลือร้านสะดวกซักได้ โดย คุณพงศ์ปณต หมูขาว CEO / Founder และคุณณัชชัยทัศน์ ตันธนาสุวรรณ R&D Manager บริษัท T-DEV Co., Ltd.

 

Tags: , , , , , , , , , , ,