เรียนรู้การเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง อาหารเสริม ต้องเริ่มอย่างไร เคล็ดลับต้องรู้..สร้างธุรกิจสู่ความสำเร็จ การสร้างแบรนด์เครื่องสาอางเงินล้าน…ที่เริ่มต้นจากศูนย์ รวมถึงการวางแผนการเงินสำหรับเจ้าของธุรกิจ โดย ดร.กุลรดา โชคธราสิริภัช กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ท อินโนเวทีฟ จำกัด

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,