การเขียนไม่ยาก หากเราตั้งใจ ใครๆ ก็เป็นนักเขียนได้ เรียนรู้เทคนิคการเขียนหนังสือขายภายในชัวโมงเดียว โดย ดร.บัญญัติ บุญญา นายกสมาคมนักธุรกิจอาเซียน

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,