นาโนเทคโนโลยี หัวใจสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพ และมูลค่าทางเศรษฐกิจ ของพืชสมุนไพรไทย : Open house เปิดบ้าน สวทช. ตอนที่ 4

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดงานวิจัย และ เทคโนโลยี ที่น่าลงทุนในอุตสาหกรรมนาโนคอสเมติค ให้ผู้ประกอบการเลือกรับปรับใช้ในงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. NAC2021 สนใจงานวิจัย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ opennstda@nstda.or.th หรือ โทร 02-5647000
#สวทช #NAC2021 #อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย #NanoCosmetic #innovation

01.09 โรงงานผลิตพืช
05.05 การสกัดพืชสมุนไพรเป็นเวชสำอาง
10.47 เทคโนโลยีเอนแคปซูเลชั่น
20.30 โรงงานต้นแบบผลิตอนุภาคนาโนและเครื่องสำอาง
23.18 การทดสอบฤทธิ์และความปลอดภัยจากสมุนไพรไทย

 

Tags: , , , , , , , , ,