การออกแบบที่โดนใจและเข้าเป้า (Impactful Empathetic Design) คล้ายหรือต่างจากกระบวนการการออกแบบ ที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไป เช่น Design Thinking หรือ Human-Centered Design อย่างไร ทำอย่างไรจึงออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ไม่ใช่แค่ใช้งานได้ แต่ให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้ได้จริง ให้โดนใจผู้ใช้ จนผู้ใช้อยากใช้ต่อ และให้สร้างผลกระทบที่ดีได้ในระยะยาว

ขอเชิญหาคำตอบได้จากทีมออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ MTEC ที่ได้หล่อหลอมกระบวนการ Impactful Empathetic Design จากบทเรียนและประสบการณ์จริง จากการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี ตั้งแต่ อุปกรณ์เพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ำดื่มในที่ทุรกันดาร เฟอร์นิเจอร์เพื่อช่วยผู้สูงอายุ ลดการพลัดตกหกล้ม อุปกรณ์ช่วยกระตุ้นความรู้คิด ของผู้ที่มีอาการสมองเสื่อม จนถึงอุปกรณ์ช่วยดูแลผู้ป่วย หรือคนในครอบครัวทางไกล

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,